Samtaleterapi

Når vi som mennesker oplever nogle situationer, der kommer uventet, kan det ofte efterlade os i en choktilstand, hvor vi føler os handlingslammede.
Det kan eksempelvis omhandle afskedigelse fra arbejdsmarkedet, brud med en partner eller en situation, hvor vi pludselig føler, at vi er kørt fast i et bestemt mønster i livet og har svært ved at se, hvordan det brydes til trods for, at vi har et stort ønske herom.

Terapien tager afsæt i din den følelsesmæssige reaktion

I samtaleterapien arbejder jeg som udgangspunkt med at forløse chok og traumer, der gør, at vi føler os handlingslammede. Jo mere uforberedt man har været på en pludselig forandring i ens liv, jo sværere kan det være at finde ud af den situation, som vi er havnet i.

I terapien går jeg ind og arbejder direkte med de følelser, der er forbundet med oplevelsen der har skabt og udløst den følelsesmæssige reaktion.
Det vil i praksis sige, at selve oplevelsen og situationen ikke er det, der bliver omdrejningspunktet i terapien, men mere hvordan situationen har påvirket følelsesmæssigt. Det er koblingen til den følelsesmæssige dimension, der gør hele forskellen i denne terapiform, da det er i de uforløste følelser, at blindgyderne findes.

Min erfaring med traditionel terapeutiske behandling er, at mange af mine klienter har fortalt deres historie rigtig mange gange, og til sidst får en oplevelse af, at situationen bliver ”automatiseret”. Det kan virke trættende og opslidende at skulle fortælle hele historien endnu en gang til en ny terapeut.

Ved at arbejde med at forløse den følelsesmæssige reaktion, som oplevelsen har skabt, bliver det herefter nemmere for mine klinter at kunne anskue tingene på en ny måde. De følelser, der er koblet op på selve oplevelsen, virker ikke længere er så overvældende.

Når dette sker, bliver det muligt for os, at forholde os til situationen på en mere rationel måde. Herved kan vi få oplevelsen af succes, da det giver os mulighed for at kunne slutte følelsesmæssigt fred med oplevelsen, lægge den bag os og komme videre i livet på en mere hensigtsmæssig måde.

Det med småt

Terapien foregår som udgangspunkt i klinikken, men er der omstændigheder, der gør, at du ikke har mulighed for at møde op i klinikken, kan terapien foregå hjemme hos dig, hvor du føler dig tryg og godt tilpas.